Dotace účasti na dotovaném semináři

Žádost o dotaci účastníka akce

https://forms.gle/6BDtuQWMY9fMatti8

- požadováno členství v Klubu Obedience CZ min dva po sobě jdoucí roky (= v roce konání semináře a v roce předchozím
- např. seminář se koná v roce 2023, požadováno členství v Klubu Obedience CZ v roce 2022 a 2023)
- dotaci ve výšce 500 kč může zájemce uplatnit na divácké nebo cvičící místo pouze 1x v daném kalendářním roce na seminář obedience nebo rally obedience, který byl schválen pro dotační program. Seznam těchto dotovaných seminářů uvádí Klub Obedience CZ na svých webovských stránkách a je aktualizován k danému kalendářnímu roku
- vyplacení příspěvku: účastník semináře pošle nejpozději do 2 týdnů od konání akce vyplněný formulář + potvrzení o zaplacení poplatku za seminář na e-mail pokladnik@obedience.cz