Výkonnostní knížka

Výkonnostní knížka je oficiálním dokladem o výkonech daného týmu (psovod + pes). Zapisují se do ní veškeré výsledky absolvovaných oficiálních soutěží (zkoušek a závodů), obsahuje záznamy o členství v klubu, absolvovaných školeních a udělených licencích. Výkonnostní knížka je vystavována na tým, to znamená, že psovod má ke každému svému psu vystavenu novou výkonnostní knížku a to samé, pokud pes bude startovat s jiným psovodem, musí být i na tento tým vystavena nová VK a takový tým musí začít složením OB-Z nebo RO-Z.
Klub Obedience CZ vystavuje VK pouze těm týmům, v nichž je pes registrován v českých plemenných knihách ČMKU/FCI (nebo má registrační průkaz psa bez prokázaného původu) a psovod má bydliště / úřední pobyt na území ČR. Psi registrovaní v zahraničí soutěží (= registrují se v systému) s výkonnostními průkazy vydanými jejich střešní organizací.

Poplatek za výkonnostní knížku

Manipulační poplatek za vystavení jedné výkonnostní knížky činí 100 Kč. Výkonnostní průkazy jsou zasílány prostřednictvím České pošty. 

Poplatek se platí na klubový účet 2100215622/2010. 

Do zprávy pro příjemce:

  • OBEDIENCE: VK-OB + jméno (toho, na koho bude VK vystavena!)
  • RALLY OBEDIENCE: VK-RO + jméno (toho, na koho bude VK vystavena!)

Nová výkonnostní knížka pro OBEDIENCE

Vystavení VK je vyřizováno do 14 dnů po odeslání žádosti nebo připsání částky ve výši 100,-Kč na účet klubu (podle toho, co nastane později).

Současně se žádostí o VK je nutno zaslat kopii PP nebo potvrzení o zápisu psa do registru. 

Kontakt na vydavatele VK: jednatel@obedience.cz 

ŽÁDOST O VÝKONOSTNÍ KNÍŽKU: ZDE

Nová výkonnostní knížka pro RALLY OBEDIENCE

Vystavení VK je vyřizováno do 30 PRACOVNÍCH dnů po odeslání žádosti nebo připsání částky ve výši 100,-Kč na účet klubu (podle toho, co nastane později).

Na závody/zkoušky je třeba přivéz PP nebo povrzení o zápisu do registru bezPP, kde bude totožnost psa zkontrolována a členem výboru zapsána do VK.

Kontakt na vydavatele VK: rally-vk@obedience.cz 

ŽÁDOST O VÝKONOSTNÍ KNÍŽKU: ZDE

POZOR! Bez vystavené výskonnostní knížky není možné soutěžit na jakékoli akci v ČR. V případě, že dotyčný účastník nemá výkonnostní knížku v den závodu, může nastoupit ke zkoušce nanečisto. V případě zjištění neoprávněného startu (bez VK) rozhodčím, je tento povinen takový výkon označit jako neplatný (= zkouška nanečisto) a informovat o tom Klub, resp. správce sportovní činnosti.

Výkonnostní knížka je platná pouze v případě, že jsou v ní vyplněny veškeré identifikažní údaje a je podepsána psovodem a zástupcem Klubu.

Co dělat když Vám VK nepřijde?

Kontaktujte nás na adrese jednatel@obedience.cz pro obedience nebo na adrese rally-vk@obedience.cz pro rally obedience.

Pes bez PP

Pokud máte psa bez PP a potřebujete pro něj vystavit registrační průkazku postupujte podle pokynů uvedených ZDE.

Ověření identifikace 

Od 1.1.2015 je rozhodčími prováděna kontrola čipu/tetování každého účastníka akce. Je na pořadateli, kdy tuto kontrolu provede, nicméně se nikdy nesmí provádět před výkonem psa a na place. Kontrola identifikace na klubových akcích bude prováděna po výkonu psa. 

Každý účastník se psem s PP musí mít identifikaci (čip/tetování) ověřenou záznamem ve výkonnostní knížce. K tomu dokládá PP, resp. registrační a výkonnostní průkaz psa BPP, na jehož základě člen výboru provede kontrolu, učiní záznam v příslušné kolonce VK, který stvrdí svým podpisem a klubovým razítkem. 
U nově vydávaných VK bude ověření identifikace (čip/tetování) již součástí vydávacího procesu pro obedience, proto je třeba dokládat kopie/skeny PP, resp RVPBPP.

Po ověření identifikace psa a záznamu ve VK již není třeba vozit s sebou na soutěže průkazy původu, resp. registrační průkazy psů BPP -  ke kontrole čipů/tetování na soutěži postačí ověřený záznam ve VK.