Klubový šampion obedience (od 2014)

Klub Obedience na své členské schůzi v roce 2014 rozhodl o zavedení tzv. Klubového šampiona obedience (viz Soutěžní řád), o který se mohou ucházet všichni jeho členové  bez ohledu na to, zda pes, se kterým soutěží má nebo nemá průkaz původu

Podmínky pro zisk titulu:

  • Podmínkou pro udělení titulu je trojí získání známky výborná ve třídě OB3 na závodech alespoň od dvou různých rozhodčích, přičemž alespoň dva z těchto závodů musí být pořádány KO CZ
  • členství v Klubu Obedience CZ po dobu získávání výborných

Přehled získaných šampionátů je uveden v Síni slávy.