Mezinárodní šampion Obedience FCI

C.I.OB. - Champion International d‘Obedience

Všechna plemena. která podle FCI nomenklatury plemen podléhají nebo nepodléhají zkoušce z výkonu jsou oprávněna na titul C.I.OB.

Aby byl oprávněný k titulu  C.I.OB.,.musí pes získat:

a)  ve věku minimálně 15 měsíců dva CACIOB (Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience ) ve dvou různých zemích

b)  mezi prvním a posledním CACIOB musí uplynout minimálně období jeden rok a jeden den. Toto období má být chápáno následovně : např. od 1.1.2011 do 1.1.2012.

c)  minimálně známku  ,,dobrý“ na mezinárodní výstavě pod patronací FCI.

Jednotné podmínky týkající se udělování CACIOB/R.CACIOB jsou uvedeny ve Všeobecných pravidlech pro účast na závodech Obedience a soutěžích v mezinárodní třídě Obedience s CACIOB.

R.CACIOB nemůže být za žádných okolností změněný na CACIOB.

Každá žádost o titul C.I.OB. musí být vyplněna národní kynologickou organizací země,kde má majitel trvalý pobyt.