GDPR - ochrana osobních údajů

Výňatek z jednání předsednictva ČKS ze dne 10.12.2018:

Dle výkladu Úřadu na ochranu osobních údajů týkající se GDPR a NOZ v činnosti spolků NENÍ TŘEBA vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů pro evidenci členů a výkon dalších úkolů spolku směřujících k zajištění členských práv.

V souladu s výkladovým stanoviskem ÚOOÚ není od členů spolků nutno vyžadovat souhlas ke zpracování osobních údajů - více info na https://www.uoou.cz/k-cinnosti-spolku/ds-5084/archiv=0&p1=2611

► ČKS - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OÚ

► ÚOOU spolky