HISTORIE

Obedience v ČR

V ČR je obedience velmi mladým sportem, klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem. Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: OB-Z, OB1, OB2 a OB3 - a kromě OB-Z jsou třídy OB1-3 shodné s mezinárodním řádem, platným od roku 2012. Dříve se v zemích zastřešených pod FCI obsah jednotlivých zkoušek mohl lišit, avšak nejvyšší kategorie OB3 musela být vždy stejná, odpovídající mezinárodnímu řádu FCI (původně byla jedině třída OB3 sjednocena v řádu FCI). V roce 2012 vešel v platnost "druhý" mezinárodní řád, který sjednotil pravidla i pro nižší třídy OB1 a OB2. Některé země tak mohly přejít čistě na "mezinárodní pojetí" a nebo si nechat řády své, národní - nicméně mezinárodní soutěže už probíhají výlučně dle mezinárodních zkušebních řádlů FCI (pro nižší kategorie se např. v r.2012 otevřelo i Mistrovství světa belgických ovčáků). Od roku 2016 vešla v platnost nová úprava mezinárodního zkušebního řádu FCI, v němž jsou sjednoceny všechny 3 třídy.

 

  • Píše se rok 2007

… a přesně toho roku, 15.ledna, se v České republice, ve městě Kladno, schází parta několika nadšenců, aby založili Klub, jehož cílem je uvedení nového sportu, zvaného Obedience, do ČR a podpora jeho následného rozvoje…

Těch několik nadšenců a kamarádů ze ZKO Kladno – Rozdělov pro obedience strhly dvě kamarádky:  Kristýna Másilková (SBT) z Prahy a Ivana Kocifajová (CC) z Kamenných Žehrovic.

  • červen 2006

Vše začalo již v červnu předchozího roku (06/2006), kdy Kristýna a Ivana začaly velmi intenzívně shromažďovat vše, co se obedience týkalo. Své sklony k obedience přenesly na společnou výcvikovou partu: Martinu Svobodovou (NO),  Jiřího Bíbrdlíka (NO) a Lukáše Jánského (HW) a “agilitovou” Pavlu Duškovou (BOC), která pro obedience hořela už dávno.

  • … a tak to začalo!

To oni dali dohromady zhruba přeložený zkušební řád a začali dle něj cvičit. Pravidelné tréninky pak začaly zhruba od podzimu 2006.  A právě v této době padl nápad: zoficielnit obedience v ČR jako další alternativu k již známým psím sportům. Následovalo intenzívní plánování, rozhodování… a nebýt toho, že v časopise Psí sporty vyšel článek o obedience, možná by u těch plánů ještě dlouho zůstalo! Ale byla spuštěna obrovská vlna zájmu o tento nový sport, na diskuzním fóru Můj pes se ozvývali lidé, kteří by obedience chtěli zkusit. A tak se do kynologického povědomí dostaly informace nejen, že obedience cvičí parta lidí na Kladně, ale i o plánech, jak dál. Reagovala spousta lidí,  a to nejen těch, kteří věděli o co jde, ale i těch, kteří o tom jen četli a  rádi by si to vyzkoušeli.

  • Sháňka po zkušebním řádu

V té době měla každá země svůj vlastní, národní zkušební řád, a tak nezbývalo, než převzít zkušební řád ze země, kde je obedience na vyspělejší úrovni, a od kterého by se mohlo české sportovní novorozeně odrazit. První zkušební řád vycházel z jádra zkušebního řádu Švýcarska, s jehož překladem pomohla Anna Schönberger, Češka žijící ve Švýcarsku, přičemž některé prvky byly přizpůsobeny dle zkušebního řádu Rakouska, kdy s překladem a interpretací významně pomáhali Petra Florschütz (Češka žijící v Rakousku) a Johann Kurzbauer (prezident komise Obedienci při FCI). Výcvik u nás se v té době vedl na úrovni začátečníků, i když byly v řádu zakotveny ještě další tři výkonnostní stupně.(Podle toho nejvyššího, třetí stupně, se již soutěžilo na Světové výstavě v Poznani /PL)

  • A co bylo dál?

Byly spuštěny oficiální webové stránky, které vytvořila Pavla Dušková, později je spravovala Jana Ježková. Metou do budoucna bylo vytvořit jednotlivá centra výcviku obedience v různých koutech republiky, odkud se postupem času přidávali a stále přidávají další a další nadšenci. Ale především hlavním úkolem bylo rozjet oficiální Klub Obedience ČR, mít vlastní platný zkušební řád a snem nechat proškolit národní rozhodčí pro obedience a moci začít pořádat národní závody v rámci ČR.

A tím se dostáváme plynule na začátek… píše se rok 2007 a BYL založen Klub Obedience ČR… a dál už to všichni známe: to je současnost.

Z podkladů a nostalgických vzpomínek Ivany Kocifajové a Lukáše Jánského
sestavila Vilemína Kracíková, 2012

  • P.S.

Z party zakládajících členů, jsou aktivní stále Lukáš Jánský a Kristýna Másilková;  ten zbytek zakladatelů se obedienci věnuje sice stále, prakticky denně, ale na regionální úrovni. Jsou tak spokojení, cvičí potencionální šampiony i outsidery, ale cvičí se správným přístupem ke psům.

Bez těchto lidí by obedience v ČR nevznikla, nebo alespoň ne do téhle podoby. Obedienci dále moc fandí, i když třeba nejsou zastánci masivní podpory MS, ale spíše regionální úrovně. Berte to prosím jako vzpomínku, která by jim zbyla a připomenula jejich začátky i vznik OC.