Licence R/S/I

Mezinárodní rozhodčí obedience (stav k 22.6.2017):

Rozhodčí Klubu obedience CZ (stav k 22.6.2017):

Rozhodčí - čekatelé:

Seznam stewardů Klubu Obedience CZ (22.6.2017)

Instruktoři Klubu Obedience CZ 

  • přehled instruktorů a míst, kde cvičit - zde