Licence R/S/I

Mezinárodní rozhodčí obedience (stav k 14.2.2019):

Smí posuzovat všechny typy soutěží, i s udělováním CACIOB

Rozhodčí (národní) Klubu obedience CZ (stav k 01.11.2019):

Nemohou posuzovat soutěže s udělováním CACIOB

Rozhodčí - čekatelé:

  • - - -

Seznam stewardů Klubu Obedience CZ (14.2.2019)

Instruktoři Klubu Obedience CZ 

  • přehled instruktorů a míst, kde cvičit - zde