Školení a přezkoušení

FCI OBEDIENCE

RALLY OBEDIENCE

Licence R/S

Mezinárodní rozhodčí obedience
(stav k 13.11.2023):

Oprávněni posuzovat všechny typy soutěží, i s udělováním CACIOB

Rozhodčí (národní) Klubu obedience CZ
(stav k 10.07.2022):

Nemohou posuzovat soutěže s udělováním CACIOB

Rozhodčí - čekatelé:

  • Júlia Bukovinská
  • Pavla Husáková

Seznam stewardů Klubu Obedience CZ (18.02.2024)

Stewardi - čekatelé:

  • Bohunová Pavlína
  • Budíková Dana
  • Janečková Martina
  • Kufová Markéta

Rozhodčí Rally obedience (k 29.2.2024) 

RO3

RO2

FCI-RO