Licence R/S/I

Mezinárodní rozhodčí obedience (stav k 14.2.2019):

Rozhodčí Klubu obedience CZ (stav k 01.11.2019):

Rozhodčí - čekatelé:

  • - - -

 

Seznam stewardů Klubu Obedience CZ (14.2.2019)

Instruktoři Klubu Obedience CZ 

  • přehled instruktorů a míst, kde cvičit - zde