Licence R/S

Mezinárodní rozhodčí obedience
(stav k 14.2.2019):

Smí posuzovat všechny typy soutěží, i s udělováním CACIOB

Rozhodčí (národní) Klubu obedience CZ
(stav k 10.07.2022):

Nemohou posuzovat soutěže s udělováním CACIOB

Rozhodčí - čekatelé:

  • Júlia Bukovinská

Seznam stewardů Klubu Obedience CZ (28.11.2022)

přeškrtnuté  = NENÍ PROŠKOLEN/-A K NOVÉMU ŘÁDU 

Rozhodčí Rally obedience (k 28.02.2023) 

RO3

RO2

RO1

RO-Z

 

Instruktoři Klubu Obedience CZ 

  • přehled instruktorů a míst, kde cvičit - zde