Jak na to - Rally Obedience

Zde najdete vše potřebné k závodům a jiným v RO


  • Výkonnostní knížky

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Smolková

Žádost o výkonnostní knížku ZDE

e-mail :  rally-vk@obedience.cz


 

  • Soutěže a akce

Kontaktní osoba: Marta Pöchmannová

Před akcí:

Zkušební řád, Soutěžní řád i Karty* naleznete v dokumentech ke stažení (musí znát každý pořadatel akcí RO)

Žádost o delegaci rozhodčího na soutěž/zkoušku ZDE (důkladně si vše zkontrolujte!)

Po akci: 

Výsledková a startovní listina RO ZDE (aktulaizovaná) - název dokumentu se musí shodovat s datem konání a názvem akce! a musí být vyplněny obě stránky!

Odvody za tým účastnící se akce odesíláte na účet KO CZ  ve výši dané Soutěžním řádem RO

e-mail: rally-akce@obedience.cz 

* doplněné / upravené / přidané karty od 06/2023 po jednotlivých třídách ke stažení v tiskové kvalitě: ro-z-nove - ro1-nove - ro2-nove - ro3-nove


 

  • Rozhodčí RO / hospitace

Kontaktní osoba: Sabina Koubková

Hospitační list ZDE

Směrnice pro jmenování rozhodčích ZD

RO směrnice pro posuzování 2023

e-mail: rally-rozhodci@obedience.cz 


 

  • Facebooková skupina ZDE... studnice vědomostí a neb rady a tipy

Vzdálenost mezi stanovišti (=kartami) v parkuru se měří od přední hrany karty po přední hranu následující karty. Říkáme vzdálenost mezi stanovišti.

Stanoviště je místo, kde se nachází karta, která týmu ukazuje, jaký cvik má provést. Tento cvik tým provádí v místě pro vykonání cviku, tedy v nám dobře známém zeleném čtverci s délkou hrany 120 cm.