JAK NA TO?

Co dělat, když...


 Přestup do vyšší třídy OB

Pro přestup do vyšší třídy je nutné poslat bodovací kartu dokládající úspěšné splnění nižší zkoušky bez nuly za odložení na e-mail: PRESTUP@OBEDIENCE.CZ V opačném případě bude Vaše přihlášení považováno za neoprávněné a budete přesunuti zpět do třídy, na kterou je vedena výkonnostní knížka!


Jak na rozhodčího OB / stewarda OB?

Před tím, než se rozhodnete vyplnit přihlášku na r/s, ujistěte se, že jste držitelem odznaku Vzorného výcvikáře (viz Směrnice pro zadávání VT psovodům).

1) vyplňte přihlášku a zašlete na klub@oebdience.cza následně buď

2a) budete plnit pomoci na klubových akcích a pak absolvovat školení nebo

2b) absolvujete školení a po té budete plnit pomoci na klubových akcích.

Stěžejní je datum podání přihlášky.

Klub bude v závislosti na počtu adeptů vypisovat termíny písemných testů a ústních přezkoušení a po jejich úspěšném absolvování bude třeba ještě splnit pět hospitací.