JAK NA TO?

Co dělat, když...


 Přestup do vyšší třídy OB

Pro přestup do vyšší třídy - po splnění podmínek pro přestup daných ZŘ, je nutné poslat bodovací kartu dokládající úspěšné splnění nižší zkoušky bez nuly za odložení na e-mail: PRESTUP@OBEDIENCE.CZ V opačném případě bude Vaše přihlášení považováno za neoprávněné a budete přesunuti zpět do třídy, na kterou je vedena výkonnostní knížka!


Jak na rozhodčího OB / stewarda OB?

Před tím, než se rozhodnete vyplnit přihlášku na r/s, ujistěte se, že jste držitelem odznaku Vzorného výcvikáře (viz Směrnice pro zadávání VT psovodům).

1) vyplňte přihlášku a zašlete na klub@oebdience.cza následně buď

2a) budete plnit pomoci na klubových akcích a pak absolvovat školení nebo

2b) absolvujete školení a po té budete plnit pomoci na klubových akcích.

Stěžejní je datum podání přihlášky.

Klub bude v závislosti na počtu adeptů vypisovat termíny písemných testů a ústních přezkoušení a po jejich úspěšném absolvování bude třeba ještě splnit pět hospitací.